Hama penyakit tanaman kelapa sawit pdf

Hama ini telah mengakibatkan kematian tanaman kelapa sawit tua hampir di semua blok yang dikunjungi sehingga dapat dikategorikan sebagai hama utama. Penyakit busuk daun antroksa umumnya menyerang bibit kelapa sawit yang masih muda. Download file pusat penelitian dan pengembangan perkebunan. Pedoman pengendalian hama dan penyakit kelapa badan litbang. May 27, 2016 penyakit busuk buah biasanya dijumpai menyerang tanaman muda dari tbm ke tm hingga tanaman berumur 10 tahun, dijumpai dihampir semua daerah pertanaman kelapa sawit secara sporadis, tetapi dapat juga meluas. Hama utama yang biasa menyerang pada pertanaman kelapa sawit antara lain tikus. Pengendalian hama tanaman kelapa sawit elaeis guineensis. Oct 01, 2014 selain hama, ancaman terhadap produktivitas kelapa sawit adalah penyakit tanaman. Merawat tanaman kelapa sawit saat ini tidak semudah semasa dahulu, karena saat ini kebanyakan lahan ditanami secara monokultur, maka hama penyakit pada sawit semakin banyak yang akhirnya merusak sawit bahkan menurunkan produksi tanaman. Sep 25, 2011 gambaran umum dan pengenalan secara umum terhadap hama dan penyakit tanaman kelapa sawit dalam kaitan usaha budidaya kelapa sawit sangat diperlukan. Pada tanaman sawit sendiri, hama dan penyakit ini bisa menurunkan produktivitas.

Definisi kelapa memiliki nama ilmiah cocos nucifera yaitu termasuk dalam marga cocos dari suku aren atau arecaceae. Walaupun begitu, tanaman ini juga tidak luput dari serangan hama dan penyakit, baik yang kurang maupun yang membahayakan. Ulat api merupakan hama pemakan daun yang terpenting di pertanaman kelapa sawit, khususnya di sumatera utara. Gambaran umum dan pengenalan secara umum terhadap hama dan penyakit tanaman kelapa sawit dalam kaitan usaha budidaya kelapa sawit sangat diperlukan. Gejala serangan dan tingkat serangan sparganobasis subcruciata. Ulat api dan ulat kantong tikus kumbang tanduk oryctes rhinoceros l tirathaba rayap adoretus dan apogonia 2.

Pdf buku kelapa sawit di pasang surut chapter viii. Penyakit tajuk crown disease penyakit busuk pupus spear rot disease penyakit busuk tandan bunch rot penyakit busuk pangkal batang ganoderma sp penyakit tajuk crown disease penyakit tajuk umumnya dijumpai pada tanaman muda berumur 14 tahun di. Di tingkat yang lebih serius, serangan ini berakibat pada busuknya tanaman dan pada akhirnya binasa. Hama dan penyakit utama seperti oryctes, sexava dan beberapa cendawan. Penyakit tanaman adalah sebuah kondisi dimana tanaman tersebut terganggu ataupun terhambat yang mana penyebabnya bukan berasal dari hama. Contoh penyakit tanaman banyak disebabkan oleh jamur, virus, ganggang, bakteri dsb. Tanaman kelapa sawit elaeis guineensis jacq saat ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting disektor pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya, hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya di dunia balaiinformasi pertanian, 1990. Tanaman kelapa sawit memiliki nama latin elaeis guineensis masih dalam suku arecaceae suku pinangpinangan dan ordo arecales yang banyak dikembangkan diperkebunan indonesia. Potensi kehilangan hasil yang disebabkan kedua hama ini dapat mencapai 35%.

Unduh sebagai pdf, txt atau baca online dari scribd. Perantara atau sumber penyakit atau hama pada tanaman, misalnya lersia. Serangan terhebat adalah pada saat tanaman berumur 10 15 tahun sejak tanam dan tercatat pernah menyerang 80% pohon sawit di areal bekas kebun kelapa coconut. Penyakit penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit.

Mengenal lebih dekat penyakit daun pada pembibitan kelapa sawit. Pendahuluan latar belakang tanaman kelapa sawit elaeis. Penyakit busuk tandan marasmius pada tanaman kelapa sawit. Sistem pakar ini digunakan untuk menyelesaikan masalah identifikasi hama tanaman kelapa dan kelapa sawit sedangkan ahli hama tanaman kelapa dan kelapa sawit sangat terbatas. Doc makalah pengendalian hama dan penyakit kelapa sawit. Mengetahui hama penyakit kelapa sawit agrokompleks kita.

Mengendalikan hama dan penyakit pada perkebunan kelapa sawit. Hama yang termasuk mamalia binatang menyusui adalah babi hutan dan kera. Pengendalian gulma adalah teknik pengelolaan yang tepat, ramah lingkungan dan ekonomis guna menyediakan tempat tumbuh pohon kelapa sawit yang terbebas dari persaingan unsur hara dengan tetap menjaga tumbuhan inang bagi hama penyakit tanaman tanaman belum menghasilkan tbm 1. Pada awalnya, ulat ini akan singgah pada bagian permukaan daun dari tanaman kelapa sawit. Bibitan merupakan awal proses agronomis tanaman kelapa sawit. Kemudian, ulat betina bertelur dan dapat menghasilkan sebanyak 300 400 butir dengan ciriciri telur yaitu berwarna kuning muda dan berbentuk pipih. Tanaman kelapa sawit dapat diserang oleh berbagai hama dan penyakit sejak di. Hama tanaman kelapa sawit dan cara pengendaliannya blog. Hama dan penyakit tanaman kelapa sawit elaeis guinensis jacq. Biasanya hama dan penyakit yang menyerang pada pre nursery dan main nursery tercatat serupa. Hal ini bertujuan agar serangan penyakit di persemaian dan pada tanaman muda dapat berkurang. Tanaman kelapa sawit merupakan sumber penghasil minyak nabati yang digunakan secara luas dalam berbagai industri.

Pdf tugas akhir manajemen dan teknik pengendalian hama. Periode waktu tbm pada tanaman kelapa sawit terdiri dari. Serangan hama utama ulat pemakan daun kelapa sawit, yakni ulat api lepidoptera. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sawit harus segera dilakukan, terlebih jika kondisi tanaman. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman yang tidak menggunakan bahan kimia. Dari ke tiga 3 serangan hama pada tanaman kelapa sawit yang paling serius adalah ulat kantong dan ulat api, berikut dapat disampaikan diskripsi masing masing serangan dan pengendaliannya 1. Pengendalian gulma di perkebunan sawit majalah sawit. Mar 04, 2011 tanaman kelapa sawit tidak lepas dari hama penyakit tumbuhan hpt. Hama ini telah mengakibatkan kematian tanaman kelapa sawit tua hampir di semua blok yang dikunjungi. Pengertian kelapa sawit, sejarah, jenis, manfaat, hama dan. Penyakit tanaman kelapa sawit ini menyerang tanaman dari mulai pembibitan sampai pada tanaman yang telah berproduksi atau menghasilkan buah. Makalah pengendalian hama dan penyakit kelapa sawit kelompok 51. Hama dan penyakit kelapa sawit, jenis, gejala, penyebab.

Sep 08, 2014 pengendalian gulma adalah teknik pengelolaan yang tepat, ramah lingkungan dan ekonomis guna menyediakan tempat tumbuh pohon kelapa sawit yang terbebas dari persaingan unsur hara dengan tetap menjaga tumbuhan inang bagi hama penyakit tanaman tanaman belum menghasilkan tbm 1. Kelapa banyak terdapat di negara negara asia dan pasifik. Penyakit kering pelepah pada tanaman kelapa sawit di provinsi. Sep 07, 2014 penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh infeksi cendawan ganoderma boninense merupakan penyakit penting yang menyerang kebunkebun kelapa sawit. Identifikasi patogen penyebab penyakit tanaman sawit elaeis. Sistem pakar identifikasi hama pada tanaman kelapa dan. Telur yang dihasilkan sebanyak 50 butir per imago betina. Hama dan penyakit kelapa sawit tehnik budidaya sawit. Jul 31, 2019 berikut info terkait hama dan penyakit tanaman kelapa sawit pdf yang dapat kami bagikan. Mengatasi hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit cara.

Melakukan inokulasi penyakit pada bibit dan tanaman muda. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit kedua dunia setelah malaysia. Padahal pengertian dari gulma itu sendiri yaitu tanaman pengganggu yang menekan pertumbuhan hama dan penyakit, dilihat dari sisi manfaat tanaman rosela banyak sekali, antara lain mengatasi batuk, lesu, demam, gusi berdarah, penahan kekejangan, anti cacing, anti bakteri, anti septik, menurunkan kolesterol dalam darah, asam urat. Apr 07, 2017 penyakit busuk pangkal batang pada kelapa sawit ini merupakan sebutan lain dari gejala serangan penyakit ganoderma akar merah pada sawit. Pedoman pengendalian hama dan penyakit kelapa badan. Tanaman kelapa sawit elaeis guineensis jacq saat ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting disektor pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya, hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya di dunia balai informasi pertanian, 1990. Kelapa sawit merupakan komoditi pertanian yang paling unggul di indonesia, sejak tahun 1948 masuknya pertama kali kelapa sawit di indonesia. Hama ini selain menyerang kelapa sawit, juga menyerang kelapa. Kelapa merupakan tanaman perkebunan terluas kedua setelah kelapa sawit komoditas ini sebagian besar merupakan perkebunan rakyat yang diusahakan di kebun maupun di pekarangan secara monokultur dan campuran. Kunci sukses pengendalian hama dan penyakit kelapa sawit. Proses deteksi dini terhadap gejala gejala penyakit harus terus dilakukan secara konsisten. Sep 23, 2014 tanaman kelapa sawit elaeis guineensis jacq saat ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting disektor pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya, hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya di dunia balaiinformasi pertanian, 1990. Bibit kelapa sawit harus memiliki pertumbuhan normal.

Larva panjangnya 1012 cm, hidup pada serasah tanaman, proses penguatan gigi terjadi pada sisa tanaman kelapa yang mati. Pengendalian hama dapat dilaksanakan secara manual, kimia, atau biologis sesuai dengan hama yang menyerang. Sebagian besar hama yang menyerang adalah golongan insekta atau serangga. Abstrak dalam budi daya kelapa sawit, bibit memegang peranan penting dalam menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman. Apr 29, 2017 hama ini selain menyerang kelapa sawit, juga menyerang kelapa. Sep 08, 2014 bibitan merupakan awal proses agronomis tanaman kelapa sawit. Hama ini menyebabkan daun terpotong membentuk seperti segitiga. Dalam bab pembahasan tentang hama tanaman kelapa sawit dapat dikategorikan. Laju fotosintesis pada tanaman kelapa sawit terinfeksi karat daun.

Admin blog berbagi tanam 2019 juga mengumpulkan gambargambar lainnya terkait hama dan penyakit tanaman kelapa sawit pdf dibawah ini. Hama dan penyakit pada tanaman sawit hama dan penyakit pada tanaman sawit merupakan masalah yang menimbulkan dampak buruk seperti menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu, hingga menyebabkan produktivitas menurun dan menyebabkan kerugian bagi petani. Penyakit tajuk crown disease penyakit busuk pupus spear rot disease penyakit busuk tandan bunch rot penyakit busuk pangkal batang ganoderma sp penyakit tajuk crown disease penyakit tajuk umumnya dijumpai pada tanaman muda. Berita sawit pengendalian hama dan pemupukan di pembibitan. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan seharihari manusia. Pemberantasan hama dan penyakit di pre nursery tidak dibenarkan menggunakan bahan kimia. Kerugian akibat serangan hama dan penyakit pada tanaman. Penyakit ini menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas buah yang dipanen. Pengertian hama dan penyakit tanaman materi pertanian. Salah satu hama utama pada kelapa sawit adalah hama kumbang tanduk oryctes rhinoceros. Tanaman yang dibudidayakan produksinya tidak akan dapat optimal jika mengalami serangan hama dan penyakit. Pengendalian gulma di perkebunan sawit sawit indonesia.

Kelapa sawit, hama dan penyakit, teknik pengendalian, minyak. Download panduan pedoman pengendalian hama dan penyakit kelapa. Hama merupakan hewan yang menganggu dan menyebabkan kerugian bagi manusia. Jika tanaman kelapa sawit ditumbang dan disusun diantara gawangan jika tanaman kelapa sawit di konversi dari tanaman karet dan tunggul dibiarkan lama membusuk jika janjang kosong digunakan sebagai penutupmulsa diletakkan bertumpuk disekililing gawangan atau piringan. Kelapa sawit, manajemen, pengendalian hama terpadu. Penyakit pada tanaman kelapa sawit, pencegahan dan. Karya anak bangsa untuk nusantara mempersembahkan produk agrokompleks berbasis teknologi organik. Kenali 5 hama pada tanaman kelapa sawit blog agromaret. Kelapa sawit dapat diserang oleh berbagai hama dan penyakit tanaman sejak di pembibitan hingga di kebun pertanaman. Selain itu juga tikus rodentia merupakan hama yang merusak memakan buah kelapa sawit yang sudah tua. Request pdf kunci sukses pengendalian hama dan penyakit kelapa sawit informasi. Tanaman ini dapat dimanfaatkan hampir diseluruh bagiannya oleh manusia sehingga dapat dikatakan sebagai tanaman serbaguna, terutama bagi masyarakat yang mendiami daerha pesisir.

Lalu, hama apa saja yang biasa ditemukan pada tanaman kelapa sawit. Kupas tuntas teknik budidaya kelapa sawit di areal pasang surut sumsel. Penyakit antroksa sendiri sebenarnya merupakan sekumpulan nama penyakit atau infeksi pada daun bibitbibit muda, yang disebabkan oleh 3 jenis jamur patogenik, yaitu botryodiplodia spp, melanconium elaeidis dan glomerella cingulata. Klasifikasi dan morfologi tanaman kelapa sawit elaeis. Hama yang sering menyerang tanaman kelapa sawit diantaranya kumbang tanduk, ulat api, ulat kantong, tikus, rayap, adoretus, dan apogonia, serta babi hutan. Beberapa jenis hama dan penyakit dapat menimbulkan kerugian yang besar pada bibit, tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Intensitas penyakit biasanya meningkat selama musim penghujan.

Ruang lingkup dari analisis yang telah dilakukan dapat dirumuskan beberapa batasan masalah pada penelitian ini. Penyakit utama kelapa sawit adalah penyakit busuk pangkal batang kelapa sawit, penyakit antraknosa dan bercak daun. Berikut ini adalah download jurnal gratis yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber tentang jurnal tanaman kelapa sawit 2018 yang bisa bapakibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Mengenal lebih dekat penyakit daun pada pembibitan kelapa.

Sejak penanaman tanaman kelapa sawit komersial di papua pada tahun 1990an, serangan s. Cara budidaya tanaman perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan. Berikut info terkait hama dan penyakit tanaman kelapa sawit pdf yang dapat kami bagikan. Faktor yang dapat menyebabkan penurunan hasil produksi pada tanaman kelapa sawit diantaranya hama dan penyakit. Dec 29, 2015 abstrak dalam budi daya kelapa sawit, bibit memegang peranan penting dalam menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman. Walaupun dapat digunakan untuk semua organisme, dalam praktek istilah ini paling sering dipakai hanya kepada hewan. Tanaman dikatakan sakit bila ada perubahan seluruh atau sebagian organorgan tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologis seharihari.

Apr 16, 20 penyakit busuk daun antroksa umumnya menyerang bibit kelapa sawit yang masih muda. Mewaspadai hama dan penyakit kelapa sawit jurnal asia. Hama dan penyakit tanaman kelapa sawit elaeis guinensis. Pada tahab bibit kelapa sawit rentan akan penyakit, sehingga perawatan dan pemeliharaan perlu lebih konsentrasi. Hama dan penyakit tanaman kelapa sawit pdf document. Komunikasi singkat penyakit kering pelepah pada tanaman. Jenisjenis hama dan penyakit tanaman kelapa sawit secara umum hama yang sering dijumpai menyerang tanaman kelapa sawit antara lain adalah. Pedoman teknis hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit.

Kerusakan pada pembibitan tentu saja membuat rugi petani atau pelaku perkebunan, berikut beberapa hama dan penyakit yang bisa saja timbul dikala masa pembibitan. Teknologi budidaya kelapa sawit bb pengkajian 1 pendahuluan kelapa sawit elaeis adalah tanaman perkebunan penting penghasil minyak makanan, minyak industri, maupun bahan bakar nabati biodiesel. Penyakit yang menyerang pertanaman kelapa sawit diantaranya yaitu penyakit akar, penyakit busuk pangkal batang, penyakit busuk kuncup, penyakit garis kuning, anthracnose, dan penyakit tajuk. Makalah budidaya kelapa sawit elaeis guineensis jacq. Hal ini disebabkan pola tanam, pemupukan yang tidak berimbang dan adanya serangan hama penyakit. Diperkirakan pada tahun 2009, indonesia akan menempati. Agroplantae jurnal online politeknik pertanian negeri pangkajene. Penyakit busuk pangkal batang pada kelapa sawit ini merupakan sebutan lain dari gejala serangan penyakit ganoderma akar merah pada sawit. Pupuk organik, pestisida organik, agensia hayati, nutrisi ternak alami, benih dan bibit unggul.

Hama dan penyakit tanaman kelapa sawit pdf berbagi tanam. Suatu hewan juga dapat disebut hama jika menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami atau menjadi agen penyebaran penyakit dalam habitat manusia. Baixe no formato pdf, txt ou leia online no scribd. Secara singkat penyakit tanaman adalah penyimpangan dari keadaan normal.

Serangan hama dan penyakit pada tanaman memang tidak dapat dihindari. Pada pertanaman kelapa sawit terdapat hama yang menyerang tanaman sawit diantaranya yaitu tungau, ulat setora, nematoda, kumbang oryctes. Produk dari minyak sawit baik itu cpo crude palm oil dan kpo siap diproduksi oleh perkebunan di indonesia. Namun dalam pertanian dari segala hal perlu adanya kewaspadaan mengenai serangan hama dan penyakit untuk tanaman itu sendiri.

Penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh infeksi cendawan ganoderma boninense merupakan penyakit penting yang menyerang kebunkebun kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit elaeis guineensis jacq saat ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting disektor pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya, hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya di dunia. Koch yang dapat membuktikan bahwa penyakit pelepah kering kelapa sawit disebabkan oleh infeksi. Selain serangan hama yang tergolong jenis serangga, bibit dan tanaman muda juga sering diserang oleh hewan besar jenis mamalia terutama bila kebun kelapa sawit dibuka pada lahan yang sebelumnya berupa hutan, baik hutan primer maupun hutan sekunder. Makalah pengendalian hama dan penyakit tanaman kelapa sawit. Setiap tahunnya produksi akan meningkat apabila perawatan tanaman terus dilakukan. Jenisjenis penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit, yaitu. Serangan hama dan penyakit tersebut tampak melalui gejalagejala fisik yang timbul pada tanaman, jika tidak segera dikendalikan maka dapat mengakibatkan rendahnya perkembangan dan produktivitas kelapa sawit. Bibit yang digunakan berasal dari jenis yang jelas dan unggul, memiliki pertumbuhan yang baik dan bebas dari serangan hama penyakit. Di beberapa daerah tertentu di sumatera, gajah sering menyebabkan kerusakan yang serius pada tanaman kelapa sawit muda. Tanaman kelapa merupakan tanaman perkebunan dan atau tanaman industri berupa pohon berbatang lurus.

1085 546 1429 986 1061 1372 650 927 1551 852 174 1396 1191 1529 1536 581 1088 761 543 264 3 976 941 458 733 1207 1037 1288 1129 388 484 975 100 774 1158 378 1326 181 372 1319 972 147 1449 1376 1326 235 171 1006